תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "הקארי סכיני שף" (להלן: האתר), המופעל על ידי "ורימיקס בע"מ", ת.ח. 52514, חדרה 3844417 (להלן: ורימיקס או החברה), המציע מגוון רחב של מוצרים ושירותים בתחום סכיני מטבח ואביזריהם.

1. כללי

 1. השימוש והקנייה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן ביצוע פעולה באתר, ובכלל זה השימוש בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. ככל ואינך מסכים לתנאי המדיניות, כולם או חלקם, אנא הימנע משימוש באתר.
 2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 3. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הנה – כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר או שירות המוצעים למכירה באתר.
 4. ביצוע פעולה באתר, רשאי לערוך כל משתמש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות אישית תקפה, וכרטיס אשראי אישי ותקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
 5. ורימיקס רשאית למנוע ממך את האפשרות לקנות באתר ו/או להשתמש באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ורימיקס רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.
  2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
  3. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 7. אם הנך זקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת האפוטרופוסים, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
 8. ביצוע פעולה באתר, רשאי לערוך כל משתמש שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. עם זאת, ביצוע פעולה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.
 9. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
 10. ורימיקס שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה, ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
 11. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את ורימיקס כלפי מבצעי הפעולות באתר.
 12. ורימיקס שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

2. המוצרים המוצעים למכירה

 1. באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים, במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.
 2. בדף המכירה של כל מוצר, מופיעים פרטי ונתוני המוצר. ורימיקס עושה מאמצים רבים לספק תאור ומידע עדכני ומקיף על המוצרים המוצעים למכירה באתר, ואף מציעה פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, באמצעות פניה לשירות הלקוחות שלנו בטלפון או דרך האתר ישירות לשרות הלקוחות, עם זאת, במידה וישנו קישור ("לינק") באתר, המפנה לאתרים אחרים, לא תישא ורימיקס באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים אליהם הנך עשוי להגיע באמצעות הקישור באתר. לרבות סרטי YouTube המופיעים באתר.
 3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, הן בשל מגבלות המדיה האלקטרונית (העברת צבעים, גוונים וכיו"ב), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת.

3. תהליך ההזמנה

 1. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את האתר ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
 2. רק לאחר שהאתר יסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך, ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת ללא שיבוש, ובלבד שהמוצרים מצויים במלאי.

4. הזמנת מוצרים ו/או שירותים

 1. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי האתר. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר כנמצאים במלאי – אכן יימצאו במלאי, הרי יתכן מצב בו מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי, ובמקרה כזה תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון.
 2. האתר שומר לעצמו את הזכות להגיש לך הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם תקבל את הצעת האתר – יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. לעומת זאת, אם החלטת לסרב להצעת האתר – תימחק הזמנתך ויימנע חיוב כרטיס האשראי שלך.

5. הזמנה משובשת

 1. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. יתכנו סיבות שונות העלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך, או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו דרך האתר, או טלפונית לפי הטלפונים המופיעים באתר.
 2. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה האתר רשאי לבטל את רכישתך ואת/ה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
 3. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת – תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין אחר.

6. אמצעי התשלום

 1. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין (למעט דיינרס). את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
 2. במידה ואינך מעוניין לבצע תשלום בכ"א באמצעות האינטרנט – עומדת לרשותך גם האפשרות להשלמת העסקה טלפונית, ע"י מסירת פרטי כרטיסך לנציג שרות הלקוחות. אם ברצונך לברר אפשרויותיך בפרוטרוט, אנא פנה לשירות הלקוחות שלנו דרך האתר ישירות לשרות הלקוחות, או טלפונית.
 3. רק עם קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות כרטיסך, נעבד את הזמנתך, ונשלח אליך את המוצרים.
 4. בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לאתר לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.
 5. 7. פרטיות

  1. ורימיקס מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. שימוש במידע אישי אשר יימסר על ידך או ייאסף אודותיך ייעשה בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו או על פי חובות החלות כלפי החברה לפי כל דין.
  2. בעת שימוש באתר נאסף מידע על המשתמש כמו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין, וגם מידע סטטיסטי ומצטבר. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו עם החברה יישמר במאגר המידע של החברה ויעשה בנתונים אלו שימוש בהתאם למטרות המאגר.
  3. ורימיקס רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך או ו/או נאסף אודותיך, כדוגמת הרגלי הצריכה וההתנהגות שלך, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר כך שיתיאמו בצורה מיטבית לעדפותיך. כמו כן, ורימיקס עשויה לעשות שימוש במידע למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות.
  4. הינך מסכים כי המידע שנמסר על-ידך ו/או ייאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של ורימיקס לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים.
  5. 'מידע אישי' משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר יימסר או ייאסף אודותייך במסגרת השימוש באתר ו/או רישום משתמש ו/או ביצוע הזמנות.
  6. המידע האישי שמסרת ותמסור/י בעת ההזמנה ו/או בכל עת אחרת, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של ורימיקס. ורימיקס מקפידה שלא להעביר מידע אישי מזהה אודותיך לצדדים שלישיים, אלא רק בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
   1. על פי דרישה או בהסכמה מפורשת ממך או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתך.
   2. בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירותים, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לספקי שירות אשר נדרשים להשלמת הפעולה ו/או המוציאים אל הפועל את הפעולה, ו/או לצדדים הקשורים באותה פעולה – למשל חברת שליחויות, חברת סליקת אשראי וכדומה. המידע הספציפי לצורך ההתקשרות המסוימת בין הלקוח/מבקש השירות לנותן השירות ימסר ע"י ורימיקס וביצוע ההזמנה או הפעולה תהווה הסכמה להעברת המידע הנדרש לצדדים הרלוונטיים, לשם השלמת הפעולות. לורימיקס אין אחריות באשר לנושא זה ולנושאים הקשורים בהעברת המידע ולא תתכן תלונת הצדדים כלפיה. לדוגמא, העברת כתובתו של המשתמש
   3. לחברת שליחויות, או העברת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש לחברת הפצת הדואר במקרה של רישום למועדון הדיוור האלקטרוני.
   4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך ו/או אם תבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.
   5. לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי שלך.
   6. במקרה בו ימצא כי הפרת את אחד או יותר מתנאי שירות אלו ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין.
   7. על פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירות.
   8. כל מקרה בו תסבור ורימיקס כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
   9. במקרה בו ורימיקס תימכר, תעביר ו/או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן.
  7. מובהר שעל פי חוק אינך מחויב למסור את פרטייך, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים, על מנת לקבל את שירותי החברה המבוקשים, לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא. עם זאת, שים לב כי ללא מסירת פרטים מסוימים (למשל, ללא הזנת פרטים מזהים בעת ביצוע הזמנה) לא נוכל לספק את השירותים המוצעים, לטפל בפנויותך או למלא את הזמנותיך.
  8. יש למסור מידע באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב. לורימיקס אין אחריות באשר לנכונות המידע ולאיכות אמינותו ולא תתכן תלונת הצדדים כלפיה.
  9. ורימיקס תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים באתר, חידושים באתר וכיו"ב. אם אינך מעוניין/ת שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל.
  10. ורימיקס מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן להבטיח את שמירת פרטיותך מפני "חדירות" כאמור או לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד ורימיקס /או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
  11. ורימיקס שומרת לעצמה את הזכות לפרסם עסקות לצרכים שיווקים, אך ללא פרטים מזהים חד ערכיים של לקוחותינו, לדוגמא: "משה מכפר סבא ודוד מירושליים רכשו מוצר זה לאחרונה."
  12. האתר עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות (כגון "Like" ו-"Share" של פייסבוק). התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים (להלן: "רשת חברתית" או "פלטפורמה"). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לורימיקס או אינם בשליטתה. אם תאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות כאמור, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. עליך לוודא כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך במסגרתם. אם אינך מסכים לפרקטיקות המצוינות בתנאים של הרשתות החברתיות או הפלטפורמות, אל תאפשר לאתר שלנו ליצור קשר ו/או לעשות עמן אינטגרציה (במקרה זה, קח בחשבון כי לא תוכל ליהנות מכל השירותים אשר האתר שלנו מציע). עליך להבין כי במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם רשת חברתית או פלטפורמה, ורימיקס רשאית למסור נתונים אודותיך לאנשי הקשר שלך (ולהיפך) על מנת שתוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך ואת תמונת הפרופיל שלך במדיה החברתית. באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, אתה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה-IP שלך, מידע לא אישי ואף עשויות לשתול עוגיות ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות. השימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות שקבעת מול הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות. אתה מבין ומסכים כי כאשר אתה משתף תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, תכניך עשויים להפוך לציבוריים וכי אחרים עשויים לפרסם אותם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הנך מסכים ומאשר כי ורימיקס לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.

  8. עוגיות "Cookies" וטכנולוגיות מעקב

  1. בעת השימוש באתר, ורימיקס או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו-Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות לאתר), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר. ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה. על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך הביקור שלך וכיוצ"ב. בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.
  2. ורימיקס משתמשים בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף במסגרת השימוש והגלישה באתר. ורימיקס עושה מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. שירותי צד שלישי אלה כוללים, בין היתר, את:
   * שירותי Facebook, כגון Facebook Pixel.
   * שירותי Google, כגון – Google Analytics ,Google Adwords (כולל Remarketing).
   * שירותי Taboola, כגון Taboola Pixel.
   * שירותי Twitter, כגון Conversion tracking.
   * שירותי TikTok, כגון Conversion tracking.
   * Smartsupp.com, s.r.o., VAT ID CZ03668681
  3. ורימיקס עושה שימוש בשירותי חברת Klaviyo על מנת להפיץ דואר אלקטרוני וללמוד על הרגלי השימוש של המשתמשים, וחולקת עם החברה את פרטי הדיוור של לקוחותיה אשר ביקשו להצטרף למועדון הדיוור שלנו ולקבל דואר שיווקי.
  4. מדיניות הפרטיות של Google מפורסמת בכתובות: www.google.com/policies/privacy/partners/ ,www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
  5. אם ברצונך להמנע מאיסוף נתונים ע"י Google Analytics באתר ובאתרים אחרים, גוגל (Google) מאפשרת לך להוריד תוסף מיוחד אשר ימנע מהם לאסוף נתונים לגבייך. הפרטים כאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  6. תוכל ללמוד על סוגי העוגיות של גוגל כאן: https://www.google.com/policies/technologies/types
  7. תוכל למחוק מידע שגוגל אספו עלייך כאן: לינק
  8. תוכל להמנע ממעקב ע"י Smartupp.com כאן: לינק
  9. תוכל לצמצם את המעקב של Facebook בעזרת ההנחיות האלה: לינק
  10. תוכל ללמוד עוד על המעקב והפרסום המותאם אישי של טאבולה כאן:לינק
  11. תוכל ללמוד עוד על המעקב והפרסום המותאם אישי של טוויטר כאן:לינק
  12. תוכל ללמוד עוד על המעקב והפרסום המותאם אישי של Tiktok כאן:לינק
  13. תוכל לקרוא את מדיניות הפרטיות של Klaviyo וללמוד על אמצעי המעקב שלהם כאן: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice
  14. לורימיקס אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.

  9. אספקה

  1. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. זמן אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוין באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות כולל רק את חישובם של ימי עסקים. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו חמישה ימי עבודה בשבוע, ימים א'- ה', ואינו כולל ימי שישי, שבת, ערבי חגים ומועדים. בנוסף, לא ייכלל יום ההזמנה לצורך מניין ימי העסקים לאספקת המוצרים, אם נעשתה לאחר השעה 11:00. יחד עם זאת, ורימיקס עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.
  2. משלוח המוצרים יכול להיעשות רק בהתאם למדיניות המשלוחים ולמוצע לאותו מוצר ו/או שירות שבחרת, כל זאת על פי מדיניות ההובלה והאספקה ובכפוף לשיקול דעתה של ורימיקס. לורימיקס שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים.
  3. במידה ובחרת באספקת המוצר ו/או השירות באמצעות משלוח, הם יסופקו לכתובת שמסרת לנו במהלך תהליך הרכישה באתר באמצעות שליח או דואר ישראל. אנו מנועים מאספקת משלוחים, בכל דרך שהיא, לכתובת שהיא ת.ד.
  4. ורימיקס ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית ורימיקס להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
  5. אספקת המוצרים ו/או השירותים השונים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה ורימיקס הפוסק הבלעדי.
  6. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה מלאה ע"י ורימיקס ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד ורימיקס עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
  7. בעת האספקה, רשאית ורימיקס לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או קופון, כתנאי למסירה.
  8. במידה ומוצר לא יישלח אליך בתוך 21 ימי עסקים מיום הקניה, תהיה זכאי לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא התמורה בעד אותו המוצר. עם ביטול העסקה כאמור, וקבלת התמורה בחזרה, לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או ורימיקס, בקשר עם העסקה. האמור אינו תקף לגבי מוצרים שמועד אספקתם צויין כממושך יותר, ו/או הוזמנו במיוחד עבור הלקוח.
  9. ידוע לך כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי האתר ליצור עמך קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידך. במקרה זה לא יהיה על האתר לספק לך את המוצר, ואף לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר או ורימיקס, בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

  10. מחירים ותשלומים

  1. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר, ובסיכום תהליך ההזמנה.
  2. ורימיקס רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת, הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים/י את תהליך ההזמנה.
  3. מחירי המוצרים ו/או השירותים ודמי הטיפול והמשלוח המופיעים באתר – כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת.
  4. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל הזמנתך, המוצר לא יסופק לך, ותחויב בדמי ביטול כמפורט בסעיף 11.

  11. ביטול רכישה והחזרת מוצרים

  1. אנו עושים הכל על מנת שתהיה שבע רצון מהמוצרים שבחרת. עם זאת, אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת באתר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים, מיום קבלתם (למעט כאלו המפורטים בהמשך). ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לורימיקס כשהוא סגור באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו, ומחיר הפריט בפועל לאחר הנחות הינו 50 שקלים לפחות. ורימיקס תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוח במציאת פתרון הולם, במידה ויהיה מעוניין בהחזרת המוצר.
  2. מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה (אלא אם התברר שהם פגומים) ו/או מוצרים שהותאמו במיוחד לצרכי הלקוח, לרבות סכינים שאריזתם נפתחה והושחזו לבקשת הלקוח, או שבוצעה בהם הרכבה, ו/או מוצרי מציאון ומבצעים – אינם נכללים במדיניות ההחלפות וההחזרות שלנו.
  3. כדי להחזיר מוצרים, עליך ליצור קשר באמצעות האתר או הטלפון (המספרים מופיעים באתר), ולמסור הודעת ביטול עסקה, בציון פרטי ההזמנה. לאחר בירור פנייתך, תתבקש להחזיר,על חשבונך, את המוצר לורימיקס . ביטול העסקה כפוף לסייגים כמפורט בסעיפים א-ג.
  4. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
  5. במקרה של מוצר שהתקבל פגום פגם שניראה לעין, יש לדווח על כך לורימיקס מיידית באופן טלפוני או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. לאחר מכן תתבקש לשלוח לורימיקס את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת, ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, ואם היא תימצא מוצדקת, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית, ובלבד שהוא נמצא במלאי. יש לדווח על מוצר שהתקבל פגום מיד ברגע קבלתו ואין לעשות בו כל שימוש. במקרה של מוצר שנמסר ללקוח פנים אל פנים, על הלקוח לבדוק את המוצר במעמד המסירה ולוודא שאין בו שום פגמים ניראים לעין. תלונות על מוצר שהתקבל עם פגמים נראים לעין ונעשה בו שימוש על ידי הלקוח ו/או שלא דווח על אותם פגמים ברגע קבלת המוצר, ידחו.
  6. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם – לא תחויב בדמי ביטול כלשהם.
  7. במקרה של ביטול עסקה, טרם אספקת המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו – בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצרים ו/או השירותים, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם (אלא אם מצויין במפורש אחרת, כמו במקרים של הזמנת סדנא קבוצתית וכיו"ב). בנוסף, במידה והמוצר נשלח מורימיקס לחברת השילוח, תחויב גם בתשלום מלא בגין המשלוח, גם אם טרם קיבלת את המוצרים ו/או השירותים.
  8. טעות מהותית שנגרמה על ידי האתר בתיאור המוצר ו/או בתנאי המכירה, תזכה אתך, באפשרות לבטל את העסקה בלבד, ללא דמי ביטול כלשהם, מבלי שתהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מהאתר ו/או מורימיקס.
  9. קופסאת המוצר ואביזרי הבטיחות, אם נכללו כאלו, והמגנים שלו, אם נכללו כאלה, הינם כולם חלק בלתי נפרד ממנו ומהווים יחד עם תוכן הקופסא את "המוצר". זאת אומרת שהקופסה אינה דבר שבתוכו ארוז או מאוחסן המוצר אלא חלק בלתי נפרד מהמוצר, כמו כן, האביזרים שלו. במידה והינכם מחזירים מוצר מכל סיבה שהיא, על המוצר להגיע כשהוא ארוז באריזתו המקורית המלאה, כולל כל אבזרי המגן והבטיחות שלו, כולם במצב חדש לחלוטין כאשר הפריט ארוז בתוכם. במידה ויוחזר מוצר ללא אריזתו או ללא אביזריו, או שאריזתו נפגמה בכל צורה שהיא, המוצר לא יתקבל שכן הוא לא הוחזר בשלמותו. במקרה כזה כמובן שלא תוכלו לבצע החזרה ו/או ביטול עסקה ו/או החלפה, והמוצר שהגיע פגום או בצורה חלקית לא יטופל ותקראו לאסוף אותו בחזרה ממשרדי החברה על חשבונכם.
  10. במקרה של החזרה של מוצר יודגש, על אף שהדבר מובן מאליו, שהמוצר (שמורכב גם מאריזתו/קופסתו ואביזריו כפי שצויין בסעיף ט) יבחן על פי מצבו כשהוא מתקבל במשרדי החברה, ולא על פי מצבו כשהוא נמסר למשלוח בשירות דואר או משלוחים כזה או אחר. מוצרים שנשלחים בשירותי דואר ו/או משלוחים נתונים בהרבה מקרים לטלטולים, חבטות ומכות נמרצות, ולכן לא מעטים המקרים בהם המוצר מתקבל במשרדי החברה כשהוא שבור ופגום או עם אריזה קרועה והחזרתו נדחית, וזאת למרות שהלקוח שחפץ להחזירו שלח אותו כשהוא במצב תקין. אנו ממליצים לארוז את המוצר בביטחה כשהוא עטוף בריפודים, קרטון קשיח וניילון כיסי אוויר ("פצפצים"), אך אלה הן רק המלצות ותקינותו של המוצר כשהוא מגיע אל משרדי החברה היא באחריותו הבלעדית של הלקוח בכל מקרה, בין אם עקב אחרי המלצות אלה או לאו.

  12. החלפה של מוצרים בעקבות פגם בייצור שאינו ניראה לעין:

  1. ורימיקס אינה אחראית על נזקים שיגרמו לסכינים ו/או מוצרים כשהם ברשות הלקוח כמו: שבר, סדק, מכות, שריטות ו/או חלודה.
  2. ורימיקס עושה כל מאמץ על מנת לספק מוצרים תקינים ואיכותיים ללקוחותיה. המוצרים עוברים בקרת איכות קפדנית אצל היצרן. עם זאת, יתכנו מקרים נדירים מאוד בהם יגיע ללקוח מוצר עם פגם ייצור שאינו ניראה לעין בעת בחינה חיצונית (לדוגמא: ידית של סכין שף שמתנתקת רק לאחר שימוש בסכין).
  3. במקרה של תלונה, ורימיקס תבדוק ותקבע, על פי שיקול דעתה בלבד, האם מדובר במוצר שנפגע תוך כדי תנאי עבודה רגילים בעקבות פגם בייצורו.
  4. על מנת לברר תלונה על סכין שנעשה בו שימוש ויש חשד שיש בו פגם ביצור שאינו ניראה לעין, על הלקוח לפעול לפי הנוהל המפורט כאן:
   1. צור קשר טלפוני או קשר באמצעות הטופס באתר עם שירות הלקוחות, ודווח על רצונך להגיש תלונה. פניות באופן אחר לא ירשמו ולכן לא יטופלו.
   2. נציג ישלח לך טופס הגשת תלונה אותו תצטרך למלא, ולשלוח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני, בתוספת של תמונות ברורות, חדות ומפורטות אשר מציגות את נושא התלונה.
   3. שירות הלקוחות, במידת הצורך, ינחה אותך בדבר מסירת המוצר לבדיקה של הצוות המקצועי. מסירת המוצר לבדיקה תתבצע באחריות הלקוח ועל חשבונו.
   4. במידה של סכין עם להב שבור ו/או ידית מנותקת, על הלקוח למסור לבדיקה את שברי הלהב ו/או הידית, יחד עם הסכין. במידה ואלה לא יתקבלו, לא תיהיה אפשרות לטפל בתלונה.
   5. לאחר קבלת המוצר במשרדי החברה יבחן הצוות המקצועי בקפידה את המוצר ויקבע האם אכן מדובר בפגם או שמא בנזק שנגרם למוצר עקב שימוש לא תקין.
   6. במידה והבדיקה תעלה שאכן מדובר בפגם תשלח ורימיקס ללקוח מוצר חליפי תקין, במידה ונמצא כזה במלאי. במידה והמוצר אינו במלאי תציע ורימיקס ללקוח מוצר חליפי או לחלופין זיכוי.
   7. במידה והבדיקה תעלה שמדובר בנזק שמקורו לא בפגם בייצור תאפשר ורימיקס ללקוח לקבל את המוצר חזרה, באמצעות משלוח, על חשבונו של הלקוח. במידה וניתן יהיה לתקן את המוצר תציע ורימיקס אפשרות זו ללקוח בתמורה לתשלום.
   8. בכל מקרה לא יתקבלו טענות לגבי מוצר ו/או סכין לאחר 4 חודשים מרגע רכישתו.
  5. במידה והתלונה היא על שבר ו/או נזק, על הלקוח לספק הסבר מדוייק, מפורט ומלא על הדרך, האופן, והזמן בהם אלה נגרמו. במידה והלקוח לא יכול להסביר את מהלך האירועים והשימוש שהובילו לשבר ו/או לנזק, לא תיהיה כל אפשרות לקבל שירות בנוגע לתלונה ו/או למוצר.
  6. קבלת מוצר לבדיקה במשרדי החברה, אין משמעותה אישור שמדובר במוצר שנמכר פגום פגם שאינו ניראה לעין. המוצר מתקבל לבדיקה בלבד.
  7. ורימיקס בודקת כל תלונה לגבי חשד לפגם שמתקבלת מלקוחותינו בצורה מקיפה ומתייחסת לכל חשד בכובד ראש. הבדיקות כוללות למשל: בחינה מדוקדקת של הנזק ו/או ניסויים בהפעלת כח על המוצר ו/או בדיקת ההמצאים ע"י היצרן ביפן. אם זאת, מסוכם כי קביעתה הבלעדית של נציגי ורימיקס תהה מקובלת על הלקוח כהוכחה חלוטה.

  13. הוראות בטיחות לשימוש בסכין

  1. שימוש לא נכון או רשלני בסכין יכול לגרום לפציעה חמורה ואף למוות.
  2. יש לאחסן את הסכין מחוץ להישג ידם של ילדים.
  3. אין לאפשר לילדים להשתמש בסכין או לגעת בו.
  4. לפני השימוש בסכין, וודא שאין מסביבך אנשים.
  5. אין לחמם את הסכין.
  6. אין לאחוז בלהב הסכין.
  7. אין להכות או לחבוט באמצעות הסכין.
  8. אין לדרוך על הסכין.
  9. יש לנקוט משנה זהירות במהלך השחזת הסכין, טכניקה לא נכונה עלולה לגרום לפציעה חמורה ואף למוות. במקרה של ספק, אין להשחיז את הסכין ע"י אדם שאינו מקצוען.
  10. אין להשתמש בסכין בצורה לא רגילה, רשלנית או מסוכנת לך או לאחרים.
  11. יש להשתמש בסכין כאשר הינך בערנות מלאה בלבד.
  12. אין להשתמש בסכין תחת השפעת אלכוהול או כל סם אחר.
  13. על הלקוח לשמור בקפידה מלאה על כל הוראות הבטיחות. הוראות בטיחות אלה אינן מחליפות שימוש בשכל הישר ונועדו רק על מנת להדגיש את המובן מאליו וזאת לייתר ביטחון.
  14. סכין הינו כלי מסוכן מאוד והלקוח הינו האחראי הבלעדי לתוצאות השימוש בו.

  14. הוראות תחזוקה ושימוש בסכין

  1. יש להימנע מחיתוך של מזון קפוא, או עצמות, הדבר עלול לגרום לסדקים או לשבר בלהב.
  2. אין לנסות לכופף, לסובב או לעקם את הלהב, במיוחד לא בזמן חיתוך של חומרי גלם דחוסים.
  3. יש לחתוך על משטח חיתוך רך, לעולם אין לחתוך על משטח מזכוכית או מתכת. אנו ממליצים על לוח מעץ בלבד.
  4. אין להכניס את הסכין לשטיפה במדיח הכלים, גם אם הוא עשוי מפלדת אל חלד.
  5. יש לנקות את הסכין באמצעות מים וסבון באופן ידני, ללא שימוש בסקוטש אשר עלול לשרוט את הסכין. יש להיזהר מאוד שלא לחתוך את עצמך בזמן הניקוי.
  6. אין להשאיר את הסכין רטוב לאחר השימוש, סכיני אל חלד "סלחניים" יותר ויכולים לעמוד – ברטיבות לתקופה ארוכה יותר. סכינים מפלדת פחמן דורשים ניקוי וייבוש מיידי באמצעות מגבת או מגבון נייר. אין להשאיר את הסכין בכיור בגמר השימוש. זכרו שום פלדה אינה חסינה לחלודה, גם פלדות האל חלד מחלידות בהעדר תחזוקה נכונה.
  7. אין לאחסן את הסכין חשוף במגירה, שם הוא עלול לבוא במגע עם מתכות אחרות ולהינזק. יש לאחסן אותו בבלוק עץ ייעודי או על מגנט (לא מעל הכיור ולא מעל הכיריים) והרחק מהישג ידם של ילדים.
  8. במידה ומאחסנים את הסכין לזמן ממושך יש לשמן אותו מפעם לפעם.
  9. יש לוודא שלא מצטברת חלודה באזור המחבר את הלהב לידית, במקרה של ידיות יפניות הזנחה ממושכת עלולה לגרום לניתוק הידית מהסכין.
  10. במידה והופיעה חלודה על הלהב, ניתן לנגב אותה בקלות באמצעות חומר ייעודי שנמכר בכל מרכול (ראו סרטון באתר במאמר "תחזוקת הסכין"), יש לשפוך כמה טיפות על הלהב, ולנגב את האזור בזהירות באמצעות מגבון נייר. לאחר מכן יש לשטוף ולייבש את הסכין. יש להזר מאוד בשעת הניגוב על מנת שלא להפצע.
  11. סכין, לרבות כזה העשוי פלדת פחמן, אשר לא יתוחזק כראוי ויצבור חלודה יהפוך שברירי ומתפורר. אנא הפעל שיקול דעת במעמד הרכישה וקח ברצינות את האחריות על תחזוקת הסכין שלך.
  12. סכינים יפניים קשים יותר, ולכן עדינים יותר מסכינים מערביים. הפעל שיקול דעת לגבי הכח אותו אתה מפעיל על הלהב והמנע בכל מחיר מסיבוב הלהב תוך כדי חיתוך, וזאת על מנת להמנע משברים. סכין יפני שיפול על הרצפה או יקבל מכה משפת הכיור, השיש או משטח העבודה ישבר בסבירות גבוהה.

  15. הוראות בטיחות לשימוש בתער (סכין גילוח)

  1. שימוש לא נכון או רשלני בתער יכול לגרום לפציעה חמורה ואף למוות.
  2. יש לאחסן את התער מחוץ להישג ידם של ילדים.
  3. אין לאפשר לילדים להשתמש בתער או לגעת בו.
  4. לפני השימוש בתער, וודא שאין מסביבך אנשים.
  5. אין לחמם את התער.
  6. אם אינך יודע להשתמש בתער, פנה למומחה. במידה ואינך בטוח, הימנע משימוש בתער.
  7. אין להשתמש בתער במידה וישנו פגם בלהבו, או במידה והוא קהה.
  8. אין לדרוך על התער.
  9. יש לנקוט משנה זהירות במהלך השחזת התער, טכניקה לא נכונה עלולה לגרום לפציעה חמורה ואף למוות. במקרה של ספק, אין להשחיז את התער ע"י אדם שאינו מקצוען.
  10. אין להשתמש בתער בצורה לא רגילה, רשלנית או מסוכנת לך או לאחרים.
  11. ש להשתמש בתער כאשר הינך בערנות מלאה בלבד.
  12. אין להשתמש בתער תחת השפעת אלכוהול או כל סם אחר.
  13. על הלקוח לשמור בקפידה מלאה על כל הוראות הבטיחות. הוראות בטיחות אלה אינן מחליפות שימוש בשכל הישר ונועדו רק על מנת להדגיש את המובן מאליו וזאת לייתר ביטחון.
  14. תער הינו כלי מסוכן מאוד והלקוח הינו האחראי הבלעדי לתוצאות השימוש בו.

  16. הוראות תחזוקה לתער

  1. אין לנסות לכופף, לסובב או לעקם את הלהב.
  2. אין להשחיז את התער על אבני השחזה גסות.
  3. לאחר השימוש יש לשטוף את התער במים חמים ולייבש אותו לחלוטין לפני האחסון.
  4. אין לאחסן את התער כשהוא פתוח או חשוף.
  5. יש לאחסן את התער במקום יבש (לא במקלחת), הרחק מהישג ידם של ילדים.
  6. חלק מהתערים מגיעים עם שכבת וזלין המגנה עליהם מחלודה בזמן שהם על המדף, יש להסיר שכבה זו לפני השימוש.
  7. במידה ואינך משתמש בתער בתדירות גבוהה, יש לשמנו על מנת שלא יחליד.
  8. תער, לרבות כזה העשוי פלדת פחמן, אשר לא יתוחזק כראוי ויצבור חלודה יהפוך שברירי ומתפורר. אנא הפעל שיקול דעת במעמד הרכישה וקח ברצינות את האחריות על תחזוקת התער שלך.
  9. מומלץ להשתמש בסטרופ (strop)/פדל עור/רצועת עור לפני כל שימוש בתער.
  10. מומלץ להשחיז את התער בתדירות גבוהה.
  11. אין להשתמש בתער קהה.

  17. אחריות

  1. ורימיקס ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ומתוארים על ידנו בצורה אובייקטיבית, תוך הישענות על פרטים שנמסרו על ידי היצרן, ניסיון בשימוש וחוות דעת קונים וגולשים. אין לראות בהצגתם משום המלצה מצד האתר ו/או ורימיקס לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצר פגום, זכותך להחליפו או להחזירו ולקבל זיכוי כפי שפורט לעיל.
  2. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על היצרנים של המוצרים. היצרנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. בכל מקרה, ותחת כל עילה משפטית שהיא, החבות בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש, אחריות היצרן מוגבלת לנזק ישיר בלבד אשר נגרם לכלים עצמם, ומובהר בזאת כי אינה מכסה נזקים משניים או תוצאתיים.
  3. המידע המובא באתר זה, הינו לצורך ידע ולימוד ואין בו משום הצעה או המלצה לשימוש או ריפוי כלשהו. שימוש במידע זה, שיעשה ע"י מי מהקוראים, הוא על אחריותו האישית. המידע המשולב באתר מבוסס על פרסומים ומחקרים של צדדים שלישיים והוא כפוף להגבלת האחריות כמפורט לעיל. אין במידע זה משום תחליף לייעוץ מקצועי. אנו משתדלים שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק, אך איננו יכולים להבטיח שהמידע נכון, שלם ומעודכן. הגולשים באתר מוזהרים שלא לפעול או לחדול לפעול בהסתמך על מידע באתר זה מבלי לאמת אותו באופן עצמאי. מנהלי האתר ובעליו לא ישאו באחריות כלשהי לתוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש במידע שנמצא באתר או באמצעותו.
  4. בשום נסיבות לא יחול על ורימיקס ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לורימיקס ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
  5. ורימיקס לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שייגרם כתוצאה מרכישת ו/או מהשימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  6. אין ורימיקס אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם.
  7. ורימיקס ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
  8. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ורימיקס ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
  9. ורימיקס מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ורמת השירות בו, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, ספקיו ו/או מי מטעמו.
  10. כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את האתר, בעליו ומנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו להם.
  11. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר ו/או מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
  12. הלקוח הוא האחראי הבלעדי לתחזוקתם הנכונה של המוצרים שרכש. במידת הצורך הלקוח יכול להיוועץ בשירות הלקוחות ע"י פנייה דרך האתר או טלפונית.

  18. בעלות ושמירה על זכויות

  האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או ורימיקס, ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי האתר ו/או ורימיקס בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור האתר ו/או ורימיקס בלבד. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או ורימיקס בלבד, ולא תהא למאן-דהו כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.

  19. קישורים

  קישורים העשויים להופיע באתר, אל אתרים חיצוניים אחרים, מוצגים לנוחיותך בלבד. כל הסתמכות על אתרים אחרים אלו או על תוכנם, שימוש בהם או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריות המשתמש בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי מדיניות אלו.

  20. דין ושיפוט

  הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של ורימיקס להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

  21. שאלות ובירורים

  לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה או/ו לגבי המוצר השירותים, ו/או לגבי הזמנה שבוצעה באתר ניתן לפנות אל שירות הלקוחות באמצעות האתר או הטלפון בימים א' – ה' , בין השעות 11:00-15:00.

  התקנון עודכן בתאריך: 04.09.2022

  מהות התיקון האחרון: שינויים בנושא פרטיות וקישורים.